SIA “LANEKS” Tas ir viss, kas jums jāzina par riepām
RU LV EN
Īpašie piedāvājumi!


 
lv

ES riepu marķēšanas uzlīmes


Mājas lapaRiepasTehniskā informācija

Ar 2012.gada 1.novembri visās ES dalībvalstīs tiek ieviestas automobiļu riepu marķēšanas uzlīmes. To galvenais uzdevums ir informēt patērētājus par vienu drošības un diviem ar vidi saistītiem riepu kvalitatīvajiem rādītājiem: veiktspēju uz slapja ceļa, rites pretestību un ārējo trokšņu līmeni.

Par galveno iemeslu šādam solim bija EC 661/2009 regula ”Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmantošana”. Tajā ir uzsvērta iespēja līdz 2020. gadam kopējo energoresursu patēriņu samazināt par 20 %, izmantojot virkni mērķtiecīgu pasākumu, tostarp riepu marķēšanu. Tāpat arī komisijas paziņojumā “Rezultāti, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai” (2007. gada 7. februāris) ir uzsvērta iespēja samazināt CO2 emisijas, paredzot papildu pasākumus automobiļu sastāvdaļām, kuras vislielākā mērā ietekmē degvielas patēriņu, piemēram, riepas. Kā zināms, riepas, galvenokārt to rites pretestības dēļ, veido 20 līdz 30 % no transportlīdzekļa kopējā degvielas patēriņa. Tādēļ riepu rites pretestības samazināšana var sniegt būtisku ieguldījumu autotransporta energoefektivitātē un attiecīgi arī emisiju samazināšanā.

To pašu var attiecināt arī uz riepu saķeri ar slapju ceļu, jo šī īpašība ir viena no svarīgākajām, raugoties no drošības viedokļa. Tehnoloģiskā attīstība paver iespēju riepu saķeri ar slapju ceļu uzlabot lielākā mērā, nekā to nosaka minimālās prasības, un tādējādi saīsināt bremzēšanas ceļu uz slapja seguma. Tādēļ, lai paaugstinātu satiksmes drošību, ir lietderīgi izstrādāt noteikumus ar mērķi mudināt galalietotājus pirkt tādas riepas, kam ir laba saķere ar slapju ceļu, nodrošinot saskaņotu informāciju par šo parametru.

Ir jāatzīst, ka riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu, savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Tādējādi riepu ražotāji būtu jāmudina uzlabot visus parametrus, nosakot augstākus standartus nekā tie, kuri jau ir sasniegti.

Šiem paziņojumiem sekoja EK regula Nr. 1222/2009 (2009. gada 25. novembris) „Par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem”. Šajos noteikumos, kas attiecas uz visu EEZ, ir noteikti gan galvenie parametri, gan arī veids, kā jāizskatās uzlīmei un nepieciešamie pasākumi patērētāju informēšanai par jaunievedumu. Pati uzlīme ir veidota līdzīgi tai, kas uzrāda sadzīves tehnikas enerģijas patēriņu, jo tā ir labi pazīstama patērētājiem un ir pierādījusi savu lietderību energoefektīvākas sadzīves tehnikas popularizēšanā.

Šo regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām (“C1, C2 un C3 klases riepas” ir riepu klases, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 661/2009 8. pantā), t.i.

a) C1 klases riepas – riepas, kas galvenokārt paredzētas M1, N1, O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļiem, t.i. vieglajiem un apvidus automobiļiem, kā arī miniveniem;

b) C2 klases riepas – riepas, kas galvenokārt paredzētas M2, M3, N, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru kravnesības indekss vienas riepas sastāvā ir ≤ 121 un ātruma kategorijas simbols ir ≥ "N", t.i. komercautomobiļiem;

c) C3 klases riepas – riepas, kas galvenokārt paredzētas M2, M3, N, O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem ar vienu no šādiem kravnesības rādītājiem, t.i. kravas automobiļiem un autobusiem:

Riepas tipu var iekļaut vairākās a), b) un c) apakšpunktā noteiktajās klasēs, ja vien tas atbilst visām attiecīgajām prasībām, kādas noteiktas katrai klasei, kurai tas ir apstiprināts.

Ne uz visām riepām attiecas šie noteikumi. Šo regulu nepiemēro:

 

Norādāmie parametri

ES uzlīme

Degvielas patēriņa efektivitātes klases

Degvielas patēriņa efektivitātes klase ir jānosaka, par pamatu izmantojot rites pretestības koeficientu (RRC) atbilstīgi tekstā iekļautajai skalai no A līdz G, un jāizmēra saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumiem Nr. 117 un to turpmākiem grozījumiem.

Ja riepu tipu apstiprina vairākās riepu klasēs (piemēram, C1 un C2), šā riepu tipa degvielas patēriņa efektivitātes klases noteikšanai būtu jāizmanto tā klasifikācijas skala, kas attiecas uz augstāko riepu klasi (piemēram, C2, nevis C1).

C1 klases riepas C2 klases riepas C3 klases riepas

RRC kg/t

Degvielas patēriņa efektivitātes klase

RRC kg/t

Degvielas patēriņa efektivitātes klase

RRC kg/t

Degvielas patēriņa efektivitātes klase

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

D

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

G

 

No tabulas izriet, ka, ievērojot secību, visekonomiskākās būs A klases riepas (D netiek izmantots C1 un C2 kategorijas transportlīdzekļiem, savukārt C3 netiek izmantots G) . Pārējo klašu riepām degvielas patēriņš automobilim, kas aprīkots ar tādām, būs lielāks. Piemēram, starpība starp A un G klasi vieglajiem automobiļiem, izejot no vidēja līmeņa patēriņa, būs aptuveni 7,5%, kas nozīmē 6 l degvielas uz 1000 km.

 

Saķeri ar slapju ceļu raksturojošās klases

C1 klases riepām saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase ir jānosaka, par pamatu izmantojot saķeri ar slapju ceļu raksturojošo indeksu (G) atbilstīgi skalai no A līdz G, un tās ir jāmēra saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumiem Nr. 117 un to turpmākiem grozījumiem. Pamatā šai metodei ir noteiktas riepas bremzēšanas veiktspējas salīdzināšana ar references jeb atsauce riepu.

G Saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase
1,55 ≤ G A
1,40 ≤ G ≤ 1,54 B
1,25 ≤ G ≤ 1,39 C
D
1,10 ≤ G ≤ 1,24 E
G ≤ 1,09 F
G

 

Citiem vārdiem sakot, starpība starp noteiktu un atsauces riepu A klasei būs vismaz 55%, savukārt F klasei ne vairāk par 9% vai pat mazāk (D un G netiek izmantoti). Salīdzinot savā starpā A un F klasi, bremzēšanas ceļš F klasei būs par 18 m lielāks.

 

Ārējā rites trokšņa klases un izmērītā vērtība

Ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (N) jānorāda decibelos un jāaprēķina saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumiem Nr. 117 un to turpmākiem grozījumiem.

 

Ārējā rites trokšņa klase jānosaka, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma C daļā noteiktajām robežvērtībām (LV), šādi.

   N ≤ LV – 3

   LV-3 < N LV

   N > LV

Katram riepas platumam piemēro noteiktas robežvērtības. Ja riepas rites troksnis nepārsniedz vai ir līdz 3 dB mazāks nekā šī robežvērtība, trokšņu klasi apzīmē ar diviem skaņas viļņiem. Ja trokšņu līmenis ir vismaz par 3 dB mazāks, tad tāda riepa var tikt uzskatīta par relatīvi klusu, un to apzīmē ar vienu skaņas vilni. Savukārt, ja trokšņu līmenis ir lielāks par šo robežvērtību, riepas trokšņu līmenis tiek apzīmēts jau ar trīs viļņiem. EK regulas 661/2009 II pielikumā ir norādītas šīs robežvērtības katrai automobiļu klasei.

C1 klases riepas ar atsauci uz testēto riepas nominālo šķērsgriezuma platumu:

Riepas klase

Nominālais šķērsgriezuma platums, mm

Robežvērtība, dB

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

 

Ziemas riepām, lielas noslodzes riepām vai pastiprinātām riepām vai jebkādam šo klasifikāciju apvienojumam iepriekš minētās robežvērtības palielina par 1 dB.

C2 un C3 klases riepas, ar atsauci uz riepu kopuma izmantošanas kategoriju:

C2

Parastās riepas

72

Vilces riepas

73

C3

Parastās riepas

73

Vilces riepas

75

Īpašajām riepām iepriekš minētās robežvērtības palielina par 2 dB. Ziemas riepām C2 vilces riepu kategorijā pieļauj papildu 2 dB. Visām pārējām ziemas riepām C2 un C3 kategorijā pieļauj papildu 1 dB.

JĀŅEM VĒRĀ!
Reālā degvielas ekonomija un drošība uz ceļa galvenokārt ir atkarīga no braucēju uzvedības un daļēji no šādām lietām:
  • eko-braukšana var būtiski samazināt degvielas patēriņu,
  • spiediens riepās ir jāpārbauda regulāri, lai optimizētu saķeri uz slapja ceļa un degvielas patēriņa efektivitāti,
  • stingri ir jāievēro bremzēšanas distance.

Vairāk informācijas EK oficialajā mājas lapā.